Level 51 Level 53
Level 52

Verbos direções


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rẽ trái
vire a esquerda
rẽ phải
vire a direita
đi thẳng về phía trước
para ir em frente
dừng lại ở khách sạn
parar no hotel
đi qua nhà hàng
ir além do restaurante
để rẽ trái đầu tiên
para pegar a primeira esquerda
để lấy quyền thứ hai
para pegar a segunda à direita
đọc bản đồ
ler um mapa
lập kế hoạch tuyến đường của bạn
planejar sua rota
hỏi hướng dẫn
perguntar rotas