Level 14 Level 16
Level 15

في مهمة


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en fiende
عدو
en sida
جانب
en prioritet
أولوية
en katastrof
كارثة
en handlingsplan
مسار عمل
ett försvar
دفاع
en strategi
استراتيجية
en resurs
مورد
ett uppdrag
مهمة
ett område
مجال؛ مجال بحوث
att tjäna
أن تكسب؛ أن تخدم (كشيء ما)
ett syfte
غرض
att tjäna ett syfte
تخدم غرض
att få ont om ...
أن يشح منك ..
att klara det
أن تنجح
att klara sig
أن تتصرف (تنجو)
att angripa
أن تهاجم (في اعتداء، أو في حل مشكلة)
att göra klart
أن تنهي؛ أن تتم