Level 4 Level 6
Level 5

إسأل المزيد من الأسإلة


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mi (mı; mü; mu)
هل
... misin? (musun? ; müsün? ; mısın?)
هل أنت ...؟
... miyim? (muyum? ; müyüm? ; mıyım?)
هل أنا ...؟
-yor
لاحقة للتصريف المضارع المستمر
biraz
بعض؛ القليل
değil
ليس
yorgunum
أنا متعب
değilim
أنا لست
yorgun değilim
أنا لست متعبًا
haklıyım
أنا على حق
haksızsın
أنت مخطئ
haksız mıyım?
هل أنا مخطئ؟
mutluyum
أنا سعيد
mutlusun
أنت سعيد
mutlu musun?
هل أنت سعيد؟
açım
أنا جائع
acıktın mı?
هل أنت جائع؟
susadın mı?
هل أنت عطِش؟
biraz susadım
أنا عطش بعض الشيء
çok susadım
أنا عطش جدًا