1
Ready to learn
Lição 1 - Cinema "Luzes e sombras"
2
Ready to learn
Lição 1 - Olá e bem-vinda! 1
3
Ready to learn
Lição 1 - Olá e bem-vinda! 2
4
Ready to learn
Lição 1 - Zahlen von 0 - 30
5
Ready to learn
Lição 2 - O fado está no ar
6
Ready to learn
Lição 2 - A língua portuguesa - com certeza! 1
7
Ready to learn
Lição 2 - A língua portuguesa - com certeza! 2
8
Ready to learn
Lição 2 - Fragewörter
9
Ready to learn
Lição 2 - Monate
10
Ready to learn
Lição 2 - Zahlen von 31 - 2000
11
Ready to learn
Lição 2 - Gramática
12
Ready to learn
Lição 3 - Um convite para jantar
13
Ready to learn
Lição 3 - No restaurante "A sardinha azul" 1
14
Ready to learn
Lição 3 - No restaurante "A sardinha azul" 2
15
Ready to learn
Lição 3 - Wochentage/Ordnungszahlen
16
Ready to learn
Lição 3 - Mais expressões úteis
17
Ready to learn
Lição 3 - por / para
18
Ready to learn
Lição 3 - Verben
19
Ready to learn
Lição 4 - Os fins-de-semana
20
Ready to learn
Lição 4 - O dia a dia
21
Ready to learn
Lição 4 - Briefverkehr
22
Ready to learn
Lição 4 - Tageszeiten
23
Ready to learn
Lição 4 - Gramática IV
24
Ready to learn
Lição 4 - Reflexive Verben
25
Ready to learn
Lição 4 - Unregelmäßige Verben
26
Ready to learn
Lição 4 - Gewohnheiten & seit
27
Ready to learn
Lição 5 - Um convite
28
Ready to learn
Lição 5 - Vamos para o Algarve?
29
Ready to learn
Lição 5 - Possessivpronomen
30
Ready to learn
Lição 5 - Verben
31
Ready to learn
Lição 5 - Gramática
32
Ready to learn
Lição 5 - Komparativ, Superlativ
33
Ready to learn
Lição 5 - Am Telefon & Mais expressões úteis