Level 2
Level 1

DATY


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1717 r.
odbył się jednodniowy Sejm Niemy, który uchwalił liczbę wojska w Rzeczpospolitej na 24 tys.
1732 r.
Traktat Trzech Czarnych Orłów (Rosji, Prus, Austrii). Państwa te uzgodniły, że nie dopuszczą do jakichkolwiek reform w Rzeczpospolitej.
1740 r.
założenie Collegium Nobilium.
1764 r.
obrady sejmu konwokacyjnego po śmierci Augusta III. Wybranie królem Stanisława Augusta.
1765 r.
założenie Szkoły Rycerskiej.
1773 r.
sejm RP powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej.
1768-72 r.
konfederacja barska. Na czele tej konfederacji stali: Michał Krasiński i Józef Pułaski.
1772 r.
I rozbiór Rzeczpospolitej przez Rosję, Prusy i Austrię.
1788-92 r.
odbył się Sejm Wielki (Czteroletni). Ustalił on liczbę armii RP na 100 tys. i zniósł Radę Nieustającą.
3 maja 1791 r.
uchwalono Konstytucję 3 maja. Znosiła ona liberum veto, ustanowiono dziedziczność tronu, powołano Straż Praw, zniosła odrębność Korony i Litwy i wprowadziła trójpodział władzy.
1792 r.
wojna Polsko-Rosyjska o Konstytucję 3 maja. W trakcie tej wojny został ustanowiony najwyższy polski order wojskowy – Virtuti Militari.
1793 r.
II rozbiór Rzeczpospolitej przez Rosję i Prusy.
1794 r.
powstanie kościuszkowskie. Rozpoczęło się ono wraz z ogłoszeniem aktu insurekcji przez T. Kościuszkę w dniu 24 marca.
1795 r.
został podpisany traktat rozbiorowy i nastąpił III rozbiór Rzeczpospolitej przez Rosję, Prusy i Austrię.