Level 10 Level 12
Level 11

Hôm qua Hôm nay Ngày mai


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hôm qua - Hôm nay - Ngày mai
Hôm qua là thứ bảy
Hôm qua tôi đi xem phim
Phim thú vị
Hôm nay là chủ nhật
Hôm nay tôi không làm việc
Tôi ở nhà
Ngày mai là thứ hai
Ngày mai tôi đi làm lại
Tôi làm việc ở văn phòng
Người đó là ai?
Người đó là Peter
Peter là sinh viên
Martha là thư ký
Peter và Martha là bạn của nhau
Peter là bạn của Martha