Level 13 Level 15
Level 14

Hoạt động


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hoạt động
Martha làm gì?
Cô ấy làm việc trong văn phòng
Cô ấy làm việc với máy vi tính
Martha ở đâu?
Ở rạp phim
Cô ấy đang xem phim
Peter làm gì?
Anh ấy đang học ở trường đại học
Anh ấy đang học ngôn ngữ
Peter ở đâu?
Ở quán cà phê
Anh ấy đang uống cà phê
Họ thích đi đâu?
Đi xem hòa nhạc
Họ thích nghe nhạc
Họ không thích đi đâu?
Đi sàn nhảy
Họ không thích nhảy