Level 16 Level 18
Level 17

Mùa màng và Thời tiết


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mùa màng và thời tiết
Đây là các mùa
Mùa xuân, mùa hè
Mùa thu và mùa đông
Mùa hè trời nóng
Mặt trời chiếu sáng vào mùa hè
Vào mùa hè chúng tôi thích đi dạo
Mùa đông trời rét
Vào mùa đông có tuyết hoặc có mưa
Vào mùa đông chúng tôi thích ở nhà
Lạnh/Rét
Đang có mưa
Có gió thổi
Ấm áp
Nắng chói
Bầu trời trong
Hôm nay thời tiết như thế nào?
Hôm nay thời tiết lạnh
Hôm nay thời tiết ấm áp