Level 17 Level 19
Level 18

Quanh nhà


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Quanh nhà
Nhà của chúng tôi ở đây
Mái nhà ở bên trên
Tầng hầm ở bên dưới
Có vườn ở phía sau nhà
Có cây cối ở cạnh nhà
Không có đường sá ở trước nhà
Căn hộ của tôi ở chỗ này
Nhà bếp và nhà vệ sinh ở chỗ này
Phòng khách và phòng ngủ ở chỗ này
Cửa nhà đóng
Nhưng cửa sổ mở
Chúng ta đang đi đến phòng khách
Có sofa và bộ ghế tựa ở bên đó
Mời ngồi
Máy vi tính của tôi đặt ở chỗ kia
Stereo của tôi đặt ở chỗ kia
Dàn TV là đồ mới