Level 18 Level 20
Level 19

Dọn dẹp nhà cửa


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Việc dọn dẹp nhà cửa
Hôm nay là thứ bảy
Hôm nay chúng tôi có thời gian
Hôm nay chúng tôi sẽ dọn dẹp căn hộ
Tôi đang dọn dẹp nhà vệ sinh
Chồng của tôi đang rửa xe
Bọn trẻ đang làm sạch xe đạp
Bà nội/Bà ngoại đang tưới cây
Bọn trẻ đang dọn dẹp phòng bọn trẻ
Chồng/Vợ của tôi đang sắp xếp bàn làm việc của anh ấy/cô ấy
Tôi đang đặt quần áo định giặt vào trong máy giặt
Tôi đang phơi quần áo
Tôi đang là/ủi quần áo
Cửa sổ bẩn
Sàn nhà bẩn
Bát đĩa bẩn
Ai lau cửa sổ?
Ai hút bụi?
Ai rửa bát?