Level 20 Level 22
Level 21

Trò chuyện 1


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Việc trò chuyện
Cứ tự nhiên
Tự nhiên như ở nhà nhé
Bạn muốn uống gì?
Bạn thích âm nhạc không?
Tôi thích nhạc cổ điển
Đây là CD của tôi
Bạn chơi nhạc cụ được không?
Đây là guitar của tôi
Bạn thích ca hát không?
Bạn có con không?
Bạn có (nuôi) chó không?
Bạn có (nuôi) mèo không?
Đây là sách của tôi
Tôi đang đọc quyển sách này
Bạn thích đọc gì?
Bạn thích đi xem hòa nhạc không?
Bạn thích đi xem kịch không?
Bạn thích đi xem opera không?