Level 21 Level 23
Level 22

Trò chuyện 2


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bạn đến từ đâu?
(Tôi) đến từ Basel
Basel ở Thụy Sĩ
Tôi xin giới thiệu cho bạn làm quen với ông/bà/anh/chị Miller được không?
Anh ấy là người nước ngoài
Anh ấy nói được nhiều ngôn ngữ
Bạn đến chỗ này lần đầu phải không?
Không phải, tôi từng đến đây vào năm ngoái rồi
Chỉ 1 tuần thôi
Bạn thích chỗ này không?
Người ở đây thân thiện, tôi thích lắm
Và tôi cũng thích phong cảnh nữa
Bạn làm công việc gì?
Tôi là biên/phiên dịch
Tôi dịch sách
Bạn đến đây một mình phải không?
Không phải, vợ/chồng của tôi cũng đến đây luôn
Còn đó là hai đứa con của tôi