Level 22 Level 24
Level 23

Trò chuyện 3


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bạn hút thuốc không?
Tôi từng hút
Nhưng bây giờ tôi không hút nữa
Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc?
Không đâu
Chuyện đó không làm phiền tôi đâu
Bạn định uống gì không?
Rượu brandy không?
Không, tôi thích bia hơn
Bạn đi du lịch thường xuyên không?
Thường xuyên, phần lớn là đi du lịch phục vụ công tác
Nhưng hiện giờ chúng tôi đến nghỉ mát
Nóng gì nóng thế này
Phải, hôm nay nóng thật
Chúng ta cùng đi ra ban công đi
Ngày mai sẽ có lễ hội ở đây
Bạn sẽ đến tham dự luôn đúng không?
Vâng, chúng tôi cũng được mời nữa