Level 23 Level 25
Level 24

Học ngoại ngữ


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Việc học ngoại ngữ
Bạn học tiếng Tây Ban Nha từ đâu?
Bạn nói tiếng Bồ Đào Nha được luôn không?
Vâng, và tôi cũng nói được tiếng Ý nữa
Tôi nghĩ bạn nói tốt lắm
Các ngôn ngữ (này) khá là giống nhau
Tôi hiểu được các ngôn ngữ (này) khá tốt
Nhưng việc nói và việc viết khá khó
Tôi vẫn còn nói và viết sai nhiều lắm
Chịu khó thường xuyên sửa giúp tôi với nhé
Phát âm của bạn tốt lắm
Bạn có giọng nhẹ nhàng
Người ta nghe có thể biết là bạn đến từ đâu
Tiếng mẹ đẻ của bạn là tiếng gì?
Bạn (có) học các khóa học ngôn ngữ hay không?
Bạn dùng quyển giáo trình nào?
Bây giờ tôi không nhớ tên
Tôi không nhớ ra tên sách
Tôi quên mất rồi