Level 24 Level 26
Level 25

Hẹn nhau


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Việc hẹn/Cuộc hẹn
Bạn (có) lỡ xe buýt hay không?
Tôi chờ bạn nửa tiếng rồi
Lần sau xin chính xác thời gian nhé
Lần sau đi taxi nhé
Lần sau mang ô/dù theo luôn nhé
Ngày mai tôi nghỉ (làm)
Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau được không?
Xin lỗi, ngày mai không được
Cuối tuần này bạn có việc gì (để) làm hay chưa
Hay là bạn có hẹn rồi?
Tôi đề nghị là chúng ta gặp nhau ngày cuối tuần
Chúng ta đi picnic cùng nhau được không?
Chúng ta đi biển cùng nhau được không?
Chúng ta đi leo núi cùng nhau được không?
Tôi sẽ đi đón bạn ở chỗ làm
Tôi sẽ đi đón bạn ở nhà
Tôi sẽ đi đón bạn ở trạm xe buýt