Level 3 Level 5
Level 4

Làm quen


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Làm quen nhau
Xin chào
Bạn khỏe không?
Bạn đến từ Mỹ đúng không?
Bạn nghỉ ở khách sạn gì?
Bạn sẽ ở (đây) bao lâu?
Bạn thích chỗ này không?
Bạn đến nghỉ ngơi ở đây đúng không?
Lâu lâu đến thăm tôi nhé (dành cho nữ)
Lâu lâu đến thăm tôi nhé (dành cho nam)
Chỗ này (Đây là) địa chỉ của tôi
Chúng ta gặp nhau ngày mai được không?
Xin lỗi nhé, ngày mai tôi không rảnh
Tạm biệt
Gặp lại sau nhé