Level 5 Level 7
Level 6

Quốc gia và Ngôn ngữ


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Quốc gia và ngôn ngữ
John đến từ London
Anh ấy nói tiếng Anh
Maria đến từ Madrid
Madrid ở Tây Ban Nha
Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha
Peter và Martha đến từ Berlin
Berlin ở Đức
Cả hai bạn nói tiếng Đức đúng không?
London là thủ đô
Thủ đô lớn và ồn ào
Pháp ở châu Âu
Ai Cập ở châu Phi
Nhật ở châu Á
Canada ở Bắc Mỹ
Panama ở Trung Mỹ
Brazil ở Nam Mỹ