Level 16 Level 18
Level 17

Время


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Дани у недељи
Дни недели (три слова)
Месеци у години
Месяцы (3 слова)
Две хиљаде једанаеста
2011 (три слова)
Две хиљаде дванаеста
2012 (три слова)
Две хиљаде тринаеста
2013 (три слова)
Две хиљаде четрнаеста
2014 (три слова)
Две хиљаде петнаеста
2015 (три слова)
Две хиљаде шеснаеста
2016 (три слова)
Две хиљаде седамнаеста
2017 (три слова)
Две хиљаде осамнаеста
2018 (три слова)
Две хиљаде деветнаеста
2019 (три слова)
Вечерас
Сегодня вечером (одно слово)
Прекјуче
Позавчера (без "о")
Прекосутра
Послезавтра
Викенд
Выходные
Подне
Полдень
Поноћ
Полночь
По подне
После полудня
Који дан?
В какой день? (два слова)
Који месец?
Какого месяца?
Када?
Когда?
Накнадно
Позже(2)
Увек
Всегда
Пре
До
Рано
Рано
Касније
Позже
Много пута
Много раз
Никад
Никогда
Сада
Сейчас
Једном
Однажды
Понекад
Иногда
Ускоро
Скоро