Level 4 Level 6
Level 5

Урок 1 - Коментар


262 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
го́род
град
мост
мост
трамва́й
трамвай
геро́й
герой
бой
бой
ю́ноша
юноша
де́душка
дядо
дя́дя
чичо, вуйчо
слуга́
слуга
учи́тель
учител
писа́тель
писател
день
ден
го́лубь
гълъб
дождь
дъжд
паро́ль (м)
парола
рубль (м)
рубла
контро́ль
контрол
сестра́
сестра
стена́
стена
ту́ча
облак
земля́
земя
пе́сня
песен
дере́вня
село
а́рмия
армия
презента́ция
представяне
демокра́тия
демокрация
мать
майка
дочь
дъщеря
рожь (ж)
ръж
пыль (ж)
прах
фасо́ль (ж)
фасул
пло́щадь (ж)
площад
по́дпись (ж)
подпис
о́сень (ж)
есен
крова́ть (ж)
креват
пе́чень (ж)
черен дроб
ртуть (ж)
живак
Сиби́рь (ж)
Сибир
то́нна
тон
ка́шель (м)
кашлица
ноль (м)
нула
пар
пара
вред
вреда
визи́т
визита
след
следа
дипло́м
диплома
банк
банка
есте́ственно
естествено
письмо́
писмо
пра́во
право
по́ле
поле
собра́ние
събрание
заседа́ние
заседание
уме́ние
умение
бре́мя
бреме
зна́мя
знаме
пле́мя
племе
те́мя
теме
вре́мя
време
и́мя
име
се́мя
семе
вы́мя
виме
пла́мя
пламък
стре́мя
стреме
дитя́
дете (остар.)
ребёнок
дете
скря́га
стипца (м, ж)
сирота́
сирак (м, ж)
со́ня
сънльо, сънла
рази́ня
зяпльо, зяпла
неря́ха
немарливец, немарливка
кале́ка
сакат, саката
у́мница
умник, умница
заво́ды
заводи
газе́ты
вестници
портре́ты
портрети
маши́ны
коли, машини
дожди́
дъждове
пло́щади
площади
геро́и
герои
трамва́и
трамваи
пе́сни
песни
па́ртии
партии
враги́
врагове
зву́ки
звуци
стару́хи
старици
ножи́
ножове
но́чи
нощи
карандаши́
моливи
ро́щи
горички
приходи́!
ела!
ко́льца
пръстени
зеркала́
огледала
о́кна
прозорци
поля́
полета
ружьё
пушка
кольцо́
пръстен
ру́жья
пушки
моря́
морета
имена́
имена
времена́
времена
адреса́
адреси
берега́
брегове
дома́
къщи
края́
краища
учителя́
учители
бра́тья
братя
пе́рья
пера (същ мн)
кры́лья
криле
сту́лья
столове
ли́стья
листа (на дърво)
сыновья́
синове
листы́
листа (на книга, тетрадка)
сыны́
синове (на родината)
зу́бья
зъбци
крестья́нин
селянин
крестья́не
селяни
марсиа́не
марсианци
гра́ждане
граждани
хозя́ин
стопанин
хозя́ева
стопани
цыга́н
циганин
цыга́не
цигани
болга́ры
българи
господа́
господа
котёнок
коте
котя́та
котета
волк
вълк
волча́та
вълчета
ребёнок
дете
ребя́та
деца (2)
ма́тери
майки
до́чери
дъщери
лю́ди
хора
чудеса́
чудеса
небеса́
небеса
цвет
цвят, багра
цвета́
цветове, багри
цвето́к
цвете
цветы́
цветя
посу́да
съдове
ме́бель
мебели
обувь
обувки
бельё
бельо
челове́чество
човечество
листва́
листа, шума, листак
молодёжь
младежта
желе́зо
желязо
таба́к
тютюн
бето́н
бетон
зо́лото
злато
шерсть (ж)
вълна, козина
бензи́н
бензин
медь (ж)
мед (метал)
спирт
спирт
мя́со
месо
са́хар
захар
молоко́
мляко
рис
ориз
вермише́ль (ж)
фиде
ма́сло
масло
мёд
мед (пчелен)
шокола́д
шоколад
му́ка
брашно
карто́фель (м)
картофи
лук
лук
морко́вь (ж)
морков, моркови
горо́х
грах
капу́ста
зеле
свёкло
свекло
петру́шка
магданоз
чесно́к
чесън
виногра́д
грозде
клубни́ка
градински ягоди
земляни́ка
горски ягоди
черни́ка
черни боровинки
я́годы
малки меки плодове
ежеви́ка
къпини
брусни́ка
червени боровинки
карто́фелина
един картоф
виногра́динка
зрънце грозде
я́года мали́ны
малина
я́года клубни́ки
градинска ягода
охо́та
лов
убо́рка
почистване
пла́вание
плуване
о́тдых
почивка
учёба
учение
любо́вь (ж)
любов
здоро́вье
здраве
сме́лость (ж)
смелост
смех
смях
го́рдость (ж)
гордост
ю́мор
хумор
не́нависть (ж)
омраза
патриоти́зм
патриотизъм
очки́ (мн м)
очила
са́ни (мн м)
шейна
колго́тки (мн ж)
чорапогащи
брю́ки (мн ж)
панталони
лы́жи (мн ж)
ски
часы́ (мн м)
часовник
воро́та (мн ср)
врата, порта
носи́лки (мн ж)
носилка
но́жницы (мн ж)
ножица
ша́хматы (мн ж)
шахмат
ке́гли (мн ж)
кегли
ша́шки (мн ж)
шашки
пря́тки (мн ж)
криеница
проводы
изпращане
похороны
погребение
именины
имен ден
крестины
кръщение
сутки
денонощие
будни
делници
каникулы
ваканция
сумерки
здрач
духи
парфюм
дрожжи
мая
макароны
макарони
обои
тапети
чернила
мастило
консервы
консерва, консерви
джунгли
джунгла, джунгли
деньги
пари
дебри
дебри
финансы
финанси
всходы
поникнали посеви
Гималаи
Хималаи
Дарданеллы
Дарданели
Балканы
Балкани
Пиренеи
Пиренеи
Алпы
Алпи
Карпаты
Карпати
Афины
Атина
Салоники
Солун
одни духи
един парфюм
одни сутки
едно денонощие
одни ножницы
една ножица
шоколадный
шоколадов
один рубль
една рубла
рояль
роял
удобная кровать
удобно легло
сторож
пазач
старая рукопись
стар ръкопис
озеро
езеро
мышь
мишка
дядя
чичо, вуйчо
бабушка
баба
женщина
жена
тётя
леля, стринка
подруга
приятелка
комната
стая
город
град
голос
глас
телёнок
теленце
грузин
грузинец
семена
семена
молоко
мляко
ширма
параван
водитель
водач
рак
рак