Level 2 Level 4
Level 3

Staatsinrichting: Ministers


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Charles Michel
Eerste minister
Kris Peeters
Vice, Minister Werk, Economie en Consumenten (Buitenlandse Handel)
Jan Jambon
Vice, Minister Veiligheid en Binnenlandse zaken (Regie der gebouwen)
Alexander De Croo
Vice, Minister Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Didier Reynders
Vice, Minister Buitenlandse Zaken, Europese Zaken (Beliris, Federale Culturele Instellingen)
Koen Geens
Minister Justitie
Maggie De Block
Minister Sociale Zaken, Volksgezondheid
Daniel Bacquelaine
Minister Pensioenen
Johan Van Overtveldt
Minister Financiën (bestrijding fiscale fraude)
Willy Borsus
Minister Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Maatschappelijke Integratie
Marie Christine Marghem
Minister Energie, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling
Steven Vandeput
Minister Defensie (ambtenarenzaken)
Sophie Wilmès
Minister Begroting (Nationale Loterij)
François Bellot
Minister Mobiliteit (Belgocontrol, NMBS)
Pieter De Crem
Staatssecretaris, Buitenlandse Handel (Kris Peeters)
Zuhal Demir
Staatssecretaris, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Wetenschapsbeleid (Jan Jambon)
Theo Francken
Staatssecretaris, Asiel en Migratie, Administratieve Vereenvoudiging (Jan Jambon)
Philippe De Backer
Staatssecretaris, Bestrijding Sociale Fraude, Privacy en Noordzee (Maggie De Block)
Geert Bourgeois
Vlaams: Minister-President, Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed (NVA)
Hilde Crevits
Vlaams: Vice, Onderwijs (CDV)
Bart Tommelein
Vlaams: Vice, Financiën, Begroting, Energie (open VLD)
Liesbeth Homans
Vlaams: Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding (NVA)
Jo Vandeurzen
Vlaams: Welzijn, Volksgezondheid, Gezin (CDV)
Sven Gatz
Vlaams: Media, Cultuur, Jeugd, Brussel (open VLD)
Ben Weyts
Vlaams: Mobiliteit, Openbare Werken, Toerisme, Vlaamse Rand, Dierenwelzijn (NVA)
Joke Schauvliege
Vlaams: Omgeving, Natuur, Landbouw (CDV)
Philippe Muyters
Vlaams: Werk, Economie, Innovatie, Sport (NVA)
Mark Rutte
NL: Premier Nederland (VVD)