Level 3 Level 5
Level 4

Staatsinrichting: Termen


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Wetgevende Macht
Koning + Kamer Volksvertegenwoordigers + Senaat
Uitvoerende Macht
Koning + Regering + Ambtenaren
Rechterlijke Macht
Zittende + Staande Magistratuur
Staatshervorming
Grondswetwijziging (6 in België)
Gemeenschap
Vlaams/Waals: taal, onderwijs, cultuur
Gewesten
Vlaams/Waals/Brussel Hoofdstedelijk Gewest (socioeconomisch)
Federale Staat
Overkoepelend: buitenlands, militair, justitie, financiën
Sint-Michielsakkoord
België = Federale staat (1993)
Lambertmontakkoord
Fiscale bevoegdheden
Vlinderakkoord
Splitsing BHV, autonomie, financieringswet
Communautaire Wetten
2/3 meerderheid + meerderheid twee taalgroepen
Coalities
Meerder partijen samen tot meerderheid zetels (formateur en informateur)
Kernkabinet
Comité algemeen beleid, premier + vice-premiers (informeel)
Kroonraad
Voltallige regering + minister van staat
Zweedse Coalitie
Regering Michel: NVA + CDV * open VLD + MR
Provincieraad
Wetgevende Macht Provincie, Gouverneur
Bestendige Deputatie
Afgevaardigden van Provincieraad
Subsidiariteitsprincipe
hogere overheid doet enkel wat lagere overheid niet kan
Staten-Generaal
NL: Parlement Eerste + Tweede Kamer
Nederlandse Staatscourant
NL: wetten gaan pas van kracht na publicatie hier
Prinsjesdag
NL: Eerste Zitting Staten-Generaal
Algemene Rekenkamer
NL: controle Rijksbegroting
Gedeputeerde Staten
NL: Dagelijkst bestuur provincies, commissaris van de koning
Rechtbank eerste aanleg
B: burgerlijke-, correctionele-, strafuitvoering-, familie en jeugd-
Hof van Beroep
B:het hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel
Hof van Cassatie
B: hoogste rechtscollege
Hof van Assisen
B: volksjury en belast met het vonnissen van misdaden
Raad van State
B: adviesorgaan en rechtscollege, wetgeving en bestuursrechtspraak
Grondwettelijk Hof
B: grondwettelijkheid van de wetten
Rekenhof
B: controleert uitgaven, wettigheidscontrole, rechtsprekend
Buitenvervolgstelling
onschuldig
Dagvaarding
oproepen tot rechtbank
Voorlopige hechtenis
opgesloten in afwachting van proces
Octopusakkoord
B: hervorming politie
Rijksrecherche
NL: opsporingsdienst corruptie, schending geheimhouding
Koninklijke Marechaussee
NL: deel krijgsmacht + taken in vredestijd