Level 5 Level 7
Level 6

Onderwijs: Termen


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
GON
Geïntegreerd onderwijs (programma jongeren met handicap in secundair onderwijs)
Se-n-Se
zevende jaren TSO of KSO
SLO
Specifieke Lerarenopleiding
associatie
institutionele samenwerking universiteit + hogeschool (KUL, AUHA, AUGent, AUHL, UAB)
kwalificatieplicht
NL:leerlingen onder de 18 moeten diploma halen
vmbo
NL: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
leerwegen
NL: theorethische, gemende, kaderberoepsgerichte, basisberoepsgerichte leerweg
havo
NL: hoger algemeen voortgezet onderwijs
vwo
NL: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
gymnasium
NL: vwo klassieke talen
atheneum
NL: vwo zonder klassieke talen
hbo
NL: hoger beroepsonderwijs
wo
NL: wetenschappelijk onderwijs