Level 9 Level 11
Level 10

Niveau 10 (3B)


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
groot
μεγάλ-
schreeuwen
βοάω
schreeuw
ἡ βοή
hoofd
ἡ κεφαλή
hand
ἡ χείρ, χειρός
hoe
πῶς
hier; hierheen
ἐνθάδε
niemand; geen (enkel)
οὐδείς, οὐδενός
niets; geen (enkel)
οὐδέν, οὐδενός
jij
σύ
jouw
σός
meteen
αὐτίκα
niet
μή + imperativus
mij (acc. van ἐγώ)
με
de; het
ὁ, ἡ, τό
deze; dit; hij; zij; het
ὅδε
zo
ὧδε
roven; grijpen
ἁρπάζω
vrouw
ἡ γυνή, γυναικός
helpen
βοηθέω + dat.
wij (nom.)
ἡμεῖς
ons (dat.)
ἡμῖν
ons (acc.)
ἡμᾶς
jullie
ὑμεῖς
vluchten
φεύγω
snel
ταχέως
vooruit; kom op
ἄγε (δή)
pakken; nemen; krijgen
λαμβάνω
pakken; nemen; krijgen
ἔλαβον
rennen
τρέχω
rennen
ἔδραμον
huilen
δακρύω
zoon
ὁ υἱός
kind
τὸ τέκνον
slaaf
ὁ δοῦλος
van plan zijn
ἐν νῷ ἔχω
verhinderen; tegenhouden
κωλύω
(van) ons
ἡμῶν
jouw
σή
jouw
σόν
deze; dit; hij; zij; het
ἥδε
deze; dit; hij; zij; het
τόδε