Level 10 Level 12
Level 11

Niveau 11 (3C)


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
als; zoals; hoe
ὡς (drie betekenissen)
menen; denken
νομίζω
altijd
ἀεί
man
ὁ ἀνήρ, ἀνδρός
wij (nom.)
ἡμεῖς
ons (dat.)
ἡμῖν
ons (acc.)
ἡμᾶς
onze; van ons
ἡμέτερος
zijn
εἰμί
in staat zijn; kunnen
οἷος τέ εἰμι
afweren
ἀμύνω
die; dat; hij; zij; het
ἐκεῖνος
jij
σύ
je (acc.)
σε
jouw
σός, σή, σόν
huis
ἡ οἰκία
naar huis
οἴκαδε
zeer; erg
σφόδρα
maaltijd
τὸ δεῖπνον
drie
τρεῖς
verlangen (naar); begeren
ἐπιθυμέω + gen.
(ge)heel; ieder; alle
πᾶς, παντός
vinden
εὑρίσκω
vinden
ηὗρον
leren; begrijpen; vernemen
μανθάνω
leren; begrijpen; vernemen
ἔμαθον
eten
ἐσθίω
eten
ἔφαγον
(van) ons
ἡμῶν
moeilijk
χαλεπός
(de stad) Athene
αἱ Ἀθῆναι
slapen
καθεύδω
tijd
ὁ χρόνος
tenslotte
τέλος
die; dat; hij; zij; het
ἐκείνη
die; dat; hij; zij; het
ἐκεῖνο