Level 12 Level 14
Level 13

Niveau 13 (4B)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heer; meester
ὁ δεσπότης
zeggen; spreken
λέγω
spreken (met)
διαλέγομαι + dat.
zaak; ding
τὸ πρᾶγμα, πράγματος
pakken; nemen; krijgen
λαμβάνω
aantreffen
καταλαμβάνω
hoewel
καίπερ + ptc.
zijn
εἰμί
afwezig zijn
ἄπειμι
weten; kennen
ἐπίσταμαι
kunnen
δύναμαι
als; of
εἰ
vrije tijd
ἡ σχολή
boos zijn
ὀργίζομαι
openen
ἀνοίγω
openen
ἀνέῳξα
vragen
ἐρωτάω
vragen
ἠρόμην
kijken
βλέπω
oud
γεραιός
jaar
ὁ ἐνιαυτός
verhinderen; tegenhouden
κωλύω
wie; welke
τίς, τίνος
wat; welke; waarom
τί, τίνος
welke
vorm van τίς of τί congrueert
iemand; een of ander
τις, τινος
iets; een of ander
τι, τινος
een of ander
vorm van τις of τι congrueert