Level 13 Level 15
Level 14

Niveau 14 (4C)


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
opstaan
ἀνίσταμαι
verspreid over
ἀνά, ἀν' + acc.
tegelijkertijd
ἅμα
blij zijn
χαίρω
gegroet (letterlijk: wees blij)
χαίρε/χαίρετε
rijk
πλούσιος
huis
ἡ οἰκία
huis
ὁ οἶκος
trouwen (met een vrouw)
γαμέω
trouwen (met een man)
γαμέομαι
huwelijk
ὁ γάμος
vastbinden
δέω
het is nodig
δεῖ
nodig hebben; verzoeken; verlangen
δέομαι + gen.
paard
ὁ ἵππος
zwijgen
σιγάω
zeggen; spreken
λέγω
woord; verhaal
ὁ λόγος
gelijk (aan)
ὅμοιος + dat.
instemmen (met)
ὁμολογέω + dat.
toch
ὅμως
aankomen; bereiken
ἀφικνέομαι
aankomen; bereiken
ἀφικόμην
brengen; dragen
φέρω
brengen; dragen
ἤνεγκον
overtuigen
πείθω
geloven; gehoorzamen
πείθομαι
geloven; gehoorzamen
ἐπιθόμην
gooien; treffen (aor.)
βάλλω
gooien; treffen (aor.)
ἔβαλον
maaltijd
τὸ δεῖπνον
eten
ἐσθίω
vooruit; kom op
ἄγε (δή)
hier, hierheen
ἐνθάδε
zoon
ὁ υἱός
tenslotte
τέλος