Level 14 Level 16
Level 15

Niveau 15 (4D)


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maar
ἀλλά, ἀλλ ̓
ander
ἄλλος
de ander
ὁ ἄλλος
elkaar
ἀλλήλων (gen.)
tonen; meedelen
φράζω
onvertaald (leidt een vraag in)
ἆρα;
antwoorden
ἀποκρίνομαι
denken; menen
οἴομαι / οἴμαι
ongelukkig
ἄθλιος
verdriet doen
λυπέω
verdrietig zijn
λυπέομαι
verdriet
ἡ λύπη
berichten
ἀγγέλλω
bode
ὁ ἄγγελος
spreken (met)
διαλέγομαι + dat.
zo snel mogelijk
ὡς τάχιστα
huwelijk
ὁ γάμος
trouwen (met een vrouw)
γαμέω
weten; kennen
ἐπίσταμαι
zwijgen
σιγάω
mening
ἡ γνώμη
kind
τὸ τέκνον
tijd
ὁ χρόνος
jongen; jongeman
ὁ νεανίας
rijk
πλούσιος
huis
ὁ οἶκος