Level 16 Level 18
Level 17

Niveau 17 (5B)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
twee
δύο
tweede
δεύτερος
naar; tegen; tot
πρός + acc.
bij
πρός + dat.
plaats
ὁ τόπος
feest
ἡ ἑορτή
geschenk
τὸ δῶρον
bang zijn; vrezen
φοβέομαι
angst
ὁ φόβος
(gaan) slapen
κοιμάομαι
huilen
δακρύω
traan
τὸ δάκρυον
beëindigen
παύω
ophouden (met)
παύομαι + ptc.
tot aan
μέχρι + gen.
opmerken; waarnemen
αἰσθάνομαι
opmerken; waarnemen
ᾐσθόμην
volgen; meegaan (met)
ἕπομαι + dat.
volgen; meegaan (met)
ἑσπόμην
hoewel
καίπερ + ptc.