Level 18 Level 20
Level 19

Niveau 19 (6A)


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
recht
ἡ δίκη
rechtvaardig
δίκαιος
van de kant van; van
παρά + gen.
naar (... toe)
παρά, παρ ̓ + acc.
zilver; geld
τὸ ἀργύριον
op; bij
ἐπί + gen.
naar; op ... af
ἐπί, ἐπ’, ἐφ’ + acc.
zitten
καθίζω
kunst; vak
ἡ τέχνη
zonder
ἄνευ + gen
leven (inf. praesens ζῆν)
ζήω
willen
βούλομαι
raad
ἡ βουλή
liegen
ψεύδομαι
leugen
τὸ ψεῦδος, ψεῦδους
toevallig; nu eenmaal
τυγχάνω + ptc.
niet
οὐ
nog niet
οὔπω
dienen; verzorgen
θεραπεύω
dienaar
ὁ θεράπων, -ποντος
klein
μικρός
helpen
ὠφελέω
behalve
πλήν + gen.
terug; weer
πάλιν
duidelijk
σαφής, σαφοῦς
stad
ἡ πόλις, πόλεως
staat
ἡ πολιτεία
burger
ὁ πολίτης
voeden; grootbrengen; onderhouden
τρέφω
voeden; grootbrengen; onderhouden
ἔθρεψα
einde
ἡ τελευτή
moeilijk
χαλεπός
verlaten; achterlaten
καταλείπω
duidelijk
δῆλος
van de kant van; van
παρ' + gen.
op; bij
ἐπ' + gen.
op; bij
ἐφ' + gen.
werken; doen; maken
ἐργάζομαι