Level 21 Level 23
Level 22

Niveau 22 (Chariton)


95 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lijden; doorstaan
πάσχω
lijden; doorstaan
ἔπαθον
leed; ervaring
τὸ πάθος, -ους
legeraanvoerder
ὁ στρατηγός
winnen; overwinnen
νικάω
Athener
ὁ Ἀθηναῖος
zaak; ding
τὸ χρῆμα, χρήματος
meisje
ἡ παρθένος
beeld; roem
τὸ ἄγαλμα, -ατος
mooi
καλός
schoonheid
τὸ κάλλος, -ους
alleenheerser
ὁ τύραννος
volk
τὸ ἔθνος, -ους
eigen
ἴδιος
zien (thematische aoristusstam van ὁράω)
ἰδ-
jaloers zijn (op)
φθονέω + dat.
jaloezie
ὁ φθόνος
sneller
θάττων, -ονος
blij zijn
χαίρω
zodanig; dergelijk; zo'n
τοιοῦτος, τοιαυτή, τοιοῦτο
zodanig; dergelijk; zo'n
τοιόσδε
zodanig; dergelijk; zo'n
τοιάδε
zodanig; dergelijk; zo'n
τοιόνδε
bijna
σχεδόν
van ... af; weg van
ἀπό + gen.
van... af; weg van
ἀπ' + gen.
van... af; weg van
ἀφ' + gen.
weg-; terug-
ἀπ(ο)-
afwezig zijn
ἄπειμι (εἰμί = zijn)
weggaan
ἄπειμι (εἴμι = gaan)
bevelen
κελεύω
sportschool
τὸ γυμνάσιον
naar huis
οἴκαδε
gezicht
τὸ πρόσωπον
zilver; geld
τὸ ἀργύριον
goud
ὁ χρυσός
opdat; om te
ἵνα + coni./opt.
waar
ἵνα + ind.
elk van beide(n)
ἑκάτερος
ander (ὁ ἕτερος..., ὁ ἕτερος = de een, de ander)
ὁ ἕτερος
na
μετά, μετ’, μεθ’ + acc.
met
μετά + gen.
met
μετ' + gen.
met
μεθ' + gen.
oorlog
ὁ πόλεμος
zich schamen (voor, over); respect hebben (voor)
αἰδέομαι + acc.
gaan staan; blijven staan
ἵσταμαι
opstaan
ἀνίσταμαι
voet
ὁ πούς, ποδός
tonen; laten zien
δείκνυμι
verschrikkelijk
δεινός
jongen; jongeman
ὁ νεανίας
vuur
τὸ πῦρ, πυρός
lichaam
τὸ σῶμα, -ματος
(geboren) worden; ontstaan; gebeuren; zijn (aor.)
γίγνομαι
vader; moeder; ouder
ὁ/ἡ γονεύς, -έως
liefhebben; verliefd zijn (op)
ἐράω
toevallig; nu eenmaal
τυγχάνω + ptc.
krijgen
τυγχάνω + gen.
toevallig; nu eenmaal; krijgen
ἔτυχον
lot; lotgeval
ἡ τύχη
ontmoeten
ἐντυγχάνω + dat.
kind
τὸ τέκνον
zeggen
φημί
hij zei
ἔφη
duidelijk
δῆλος
die; dat; deze; dit; hij; zij; het
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
zodanig; dergelijk; zo'n
τοιοῦτος, -αυτή, -οῦτο
zo groot; zo veel
τοσοῦτος, -αύτη, -οῦτο
rijk
πλούσιος
koning
ὁ βασιλεύς, -έως
proberen
πειράομαι
overmoed; brutaliteit
ἡ ὕβρις, -εως
overmoedig handelen; beledigen
ὑβρίζω
daarna; vervolgens
ἔπειτα
daarna; vervolgens
εἶτα
nadat; omdat
ἐπεί
nadat; omdat
ἐπειδή
eenzaam; verlaten
ἔρημος
houden van
φιλέω
geliefd (aan)
φίλος + dat.
vriend
ὁ φίλος
oorzaak
ἡ αἰτία
berichten
ἀγγέλλω
meer
πλείων, -ονος
meisje; dochter
ἡ κόρη
verlaten; achterlaten
καταλείπω
wijn
ὁ οἶνος
zich haasten
σπεύδω
rennen
τρέχω
rennen
ἔδραμον
aantreffen
καταλαμβάνω
openen
ἀνοίγω
openen
ἀνέῳξα
verdriet
ἡ λύπη