Level 22 Level 24
Level 23

Niveau 23 (7A)


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
twintig
εἴκοσι(ν)
jaar
ὁ ἐνιαυτός
jaar
τὸ ἔτος, -ους
(geboren) worden; ontstaan; gebeuren; zijn (aor.)
γίγνομαι
vader; moeder; ouder
ὁ/ἡ γονεύς, -έως
geslacht; soort; afkomst
τὸ γένος, -ους
van de kant van; van
παρά, παρ ̓ + gen.
bij
παρά, παρ' + dat.
naar (... toe)
παρά, παρ' + acc.
eren
τιμάω
zeer; zeker
πάνυ