Level 24 Level 26
Level 25

Niveau 25 (8D)


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
op dat moment
τότε
toen; wanneer
ὅτε
irrealis (vertaal met zou)
ἄν + ind. verl. Tijd
wanneer; telkens wanneer
ὅταν + coni.
menen
δοκέω + inf./a.c.i.
het schijnt mij (goed)
δοκεῖ μοι + inf./a.c.i.
willen
ἐθέλω
willen
θέλω
liggen
κεῖμαι
(ge)heel; ieder; alle
πᾶς, παντός
(ge)heel; ieder; alle
ἅπας, ἅπαντος
moed; hart
ὁ θυμός
verlangen (naar); begeren
ἐπιθυμέω + gen.
goed
ἀγαθός
sterker; beter
κρείττων, -ονος
sterven
ἀποθνῄσκω
sterven
ἀπέθανον
sterven
θνῄσκω
sterven
ἔθανον
sterfelijk
θνητός
wijn
ὁ οἶνος
drinken
πίνω
drinken
ἔπιον
als; of
εἰ
ik was; hij was
ἦν
die; dat; wie; wat
ἥν
als
ἤν + coni.
ook als; ook al
κἄν + coni.
inspanning; pijn
ὁ πόνος
op het punt staan; zullen; van plan zijn
μέλλω
toekomst
το μελλον
(mij) gaat ter harte, (ik) bekommer mij om
μέλει (μοι) + gen.
rennen
τρέχω
rennen
ἔδραμον
eten
ἐσθίω
eten
ἔφαγον
woord; verhaal
ὁ λόγος
(be)rekenen; (be)denken
λογίζομαι
leven (inf. praesens ζῆν)
ζήω
aarde; land
ἡ γῆ
zwart
μέλας, μέλανος (v. μέλαινα, o. μέλαν)
zee
ἡ θάλαττα
vechten (met)
μάχομαι + dat.
strijd; gevecht
ἡ μάχη
ik weet; ik ken
οἶδα
hij weet; hij kent
οἶδεν
jaloers zijn (op)
φθονέω + dat.
grijpen; pakken; nemen
αἱρέω
grijpen; pakken; nemen
εἷλον
zon
ὁ ἥλιος