Level 25 Level 27
Level 26

Niveau 26 (Perseus)


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
doden
ἀποκτείνω
doden
κτείνω
door
ὑπό, ὑπ’, ὑφ’ + gen.
onder
ὑπό, ὑπ’, ὑφ’ + acc.
in beweging brengen; bewegen
κινέω
werpen
ῥίπτω
werpen
ἔρριψα
goud
ὁ χρυσός
later
ὕστερον
vertrouwen (op)
πιστεύω + dat.
gooien; treffen (aor.)
βάλλω
gooien; treffen (aor.)
ἔβαλον
grijpen; pakken; nemen
αἱρέω
optillen; oppakken
αἴρω
koning
ὁ βασιλεύς, -έως
koning zijn
βασιλεύω
broer
ὁ ἀδελφός
zus
ἡ ἀδελφή
huwelijk
ὁ γάμος
hoofd
ἡ κεφαλή
overig
λοιπός
vragen; eisen
αἰτέω
vragen; eisen
ᾔτησα
paard
ὁ ἵππος
brengen; halen
κομίζω
(geboren) worden; ontstaan; gebeuren; zijn (aor.)
γίγνομαι
komen bij
παραγίγνομαι + dat.
oog
ὁ ὀφθαλμός
drie
τρεῖς
deel; beurt
τὸ μέρος
wisselen; ruilen
ἀμείβω
antwoorden
ἀμείβομαι
weg
ἡ ὁδός
geven
δίδωμι
geven
ἔδωκα
teruggeven; betalen
ἀποδίδωμι
aantreffen
καταλαμβάνω
(gaan) slapen
κοιμάομαι
sturen
πέμπω
steen
ὁ λίθος
hand
ἡ χείρ, χειρός
schild
ἡ ἀσπίς, -ίδος
kijken
βλέπω
beeld; afbeelding
ἡ εἰκών, -όνος