Level 29 Level 31
Level 30

Niveau 30 (Ilias)


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
laten staan; neerzetten
ἵστημι
gaan staan; blijven staan
ἵσταμαι
gaan staan (bij)
παρίσταμαι
traan
τὸ δάκρυον
doden
φθίνω
snel (bijwoord)
ταχέως
snel (bijwoord)
τάχα
doden
κτείνω
ik zal zijn
ἔσομαι
hij zal zijn
ἔσται
aarde; grond
ἡ χθών, χθονός
tenminste
... γε
moed; hart
ὁ θυμός
onvertaald (leidt een vraag in)
ἆρα
dan; dus
ἄρα
meisje; dochter
ἡ κόρη
zeven
ἑπτά
rund
ὁ/ἡ βοῦς, βοός
koning zijn
βασιλεύω
hierheen
δεῦρο
tegelijkertijd
ἅμα
gooien; treffen (aor.)
βάλλω
gooien; treffen (aor.)
ἔβαλον
vooruit; kom op
ἄγε (δή)
neerzetten; plaatsen; maken
τίθημι
neerzetten; plaatsen; maken
ἔθηκα
en (staat altijd áchter het woord, waarvóór je het moet vertalen)
τε
en
τε... καί
niet... en niet; noch... noch
οὔτε... οὔτε
daar; waar
ἔνθα
hier, hierheen
ἐνθάδε
muur
τὸ τεῖχος, τείχους
best
ἄριστος
rondom
ἀμφί + acc.
beide
ἀμφότερος
zoon
ὁ υἱός
(mij) gaat ter harte, (ik) bekommer mij om
μέλει (μοι) + gen.
zich schamen (voor, over); respect hebben (voor)
αἰδέομαι + acc.
oorlog
ὁ πόλεμος
goed; dapper
ἐσθλός
vallen
πίπτω
vallen
ἔπεσον
vechten (met)
μάχομαι + dat.
mij; me
ἐμέ acc.
zelf
αὐτός, αὐτή, αὐτό
mezelf
ἐμαυτόν acc.
sterk; krachtig
κρατερός
noodzakelijk
ἀναγκαῖος
nood; noodzaak
ἡ ἀνάγκη
afweren
ἀμύνω
schreeuw
ἡ βοή