Level 30 Level 32
Level 31

Niveau 31 (8B)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
goed
εὖ
lot; lotgeval
ἡ τύχη
blij zijn
εὐτυχέω
gelukkig
εὐτυχής, -οῦς
onmiddellijk
εὐθύς
onmiddellijk
εὐθύ
dat; omdat
ὅτι
zo... mogelijk
ὅτι + superlativus
zo... mogelijk
ὡς + superlativus
zitten
καθίζω
gaan zitten
καθίζομαι
zitten
καθήμαι
zich haasten
σπεύδω
inspanning; moeite; haast
ἡ σπουδή
vol (met/van)
πλήρης + gen.
op; bij
ἐπί, ἐπ’, ἐφ’ + gen.
aan; bij
ἐπί, ἐπ’, ἐφ’ + dat.
naar; op ... af
ἐπί, ἐπ’, ἐφ’ + acc.
zwaar; moeilijk
βαρύς
niet
οὐ
en; maar
δέ, δ'
en niet; maar niet; ook niet; zelfs niet
οὐδέ
sterven
ἀποθνῄσκω
sterven
θνῄσκω
sterven
ἀπέθανον
sterven
ἔθανον
sterfelijk
θνητός
dood
ὁ θάνατος
onsterfelijk
ἀθάνατος
de; het
ὁ, ἡ, τό
die; dat; wie; wat
ὅς, ἥ, ὅ
of; dan
roepen; noemen
καλέω
roepen; noemen (aor. passief)
ἐκλήθην
tonen; laten zien
φαίνω
zich tonen; verschijnen
φαίνομαι
schijnen te
φαίνομαι + inf.
zich tonen; verschijnen; schijnen te (aor. passief)
ἐφάνην
laten gaan; zenden
ἵημι
laten gaan; zenden
ἧκα