Level 32
Level 33

Niveau 33 (8C)


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
omkomen
ἀπόλλυμαι
omkomen
ὄλλυμαι
omkomen
ἀπωλόμην
omkomen
ὠλόμην
baren; voortbrengen
τίκτω
baren; voortbrengen
ἔτεκον
keren; wenden
τρέπω
keren; wenden
ἔτραπον
liefhebben; verliefd zijn (op)
ἐράω
liefde; verlangen
ὁ ἔρως, -ωτος
prijzen
ἐπαινέω
oud
πρέσβυς
tonen; laten zien
δείκνυμι
doen; maken
ποιέω
dichter
ὁ ποιητής
zich schamen (voor, over)
αἰσχύνομαι + acc.
schandelijk; lelijk
αἰσχρός
hoe; zoals; als
ὡς
toen; nadat
ὡς + ind.verl.tijd
omdat; in de mening dat
ὡς + ptc.
om te
ὡς + ptc. futurum
opdat; om te
ὡς + coni/opt
opdat; om te
ὅπως + coni/opt
zo... mogelijk
ὡς + superlativus
boven; over; ten behoeve van
ὑπέρ + gen.
over... heen
ὑπέρ + acc.
oud
γεραιός
eergeschenk
τὸ γέρας, -ρως
over
περί + gen.
rondom; om
περί + acc.
best
ἄριστος
voortreffelijkheid; dapperheid
ἡ ἀρετή