Level 3 Level 5
Level 4

Niveau 4 (1D)


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
op dat moment
τότε
toen; wanneer
ὅτε
dat; omdat
ὅτι
wij
ἡμεῖς
(van) ons
ἡμῶν
ons
ἡμᾶς
zo
οὕτως
zeer; erg
μάλα
kind
τὸ τέκνον
naar; ... in
εἰς + acc.
één
εἷς
lot; lotgeval
ἡ τύχη
slecht
κακός
meisje; dochter
ἡ κόρη
maar
ἀλλά
ander (ὁ ἄλλος – de ander)
ἄλλος
inzien; leren kennen; weten
γιγνώσκω
door
διά + acc.
dit; dat
τοῦτο
daarom
διὰ τοῦτο
hier; daar
αὐτοῦ (bijwoord)
hem (acc.ev.m.)
αὐτόν
daar
ἐνταῦθα
verlaten; achterlaten
λείπω
oud
γεραιός
de een ... de ander
ὁ μέν ... ὁ δέ
brengen; dragen
φέρω
met
σύν + dat.
mond
τὸ στόμα, -ματος
buiten
ἐκτός + gen.
buiten; naar buiten
ἔξω
zo
οὕτω
door
δι' + acc.