Level 4 Level 6
Level 5

Niveau 5 (2A)


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uit
ἐξ + gen.
buiten
ἐκτός + gen.
buiten; naar buiten
ἔξω
(de stad) Athene
αἱ Ἀθῆναι
lang
μακρός
weg
ἡ ὁδός
moeilijk
χαλεπός
veel (nom.mv.m.)
πολλοί
toch
ὅμως
zoon
ὁ υἱός
god
ὁ θεός
goddelijk
θεῖος
arts; dokter
ὁ ἰατρός
dood
ὁ θάνατος
als; zoals
ὡς (twee betekenissen)
zoals; alsof
ὥσπερ
ziekte
ἡ νόσος
beëindigen
παύω
over
περί + gen.
inzien; leren kennen; weten
γιγνώσκω
mening
ἡ γνώμη
slecht
κακός
mooi
καλός
en; maar
δέ
dan; dus
δή
al; reeds
ἤδη
geliefd (aan)
φίλος + dat.
verdriet
ἡ λύπη
hebben
ἔχω
verschaffen; geven
παρέχω
zon
ὁ ἥλιος
lijden; doorstaan
πάσχω
onvertaald (leidt een vraag in)
ἆρα
onvertaald (er komt een zin met δέ)
μέν
maar; echter
μέντοι
(hij zij het) is
ἐστί
het is mogelijk
ἔξεστι
het is nodig
δεῖ
als
εἰ
op het punt staan; zullen; van plan zijn
μέλλω
aanwezig zijn
πάρειμι
zich haasten
σπεύδω
overtuigen
πείθω
uit
ἐξ + gen.
meisje; dochter
ἡ κόρη
en; maar
δέ, δ'
het is mogelijk
ἔξεστιν
slapen
καθεύδω