Level 5 Level 7
Level 6

Niveau 6 (2B)


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
onvertaald (er komt een zin met δέ)
μέν
met moeite
μόλις
komen; gekomen zijn
ἥκω
huilen
δακρύω
blij zijn
χαίρω
god
ὁ δαίμων, -μονος
stad
ἡ πόλις
zoeken
ζητέω
daar
ἐκεῖ
tijd
ἡ ὥρα
hebben
ἔχω
van plan zijn
ἐν νῷ ἔχω
verhinderen; tegenhouden
κωλύω
gast; vreemdeling
ὁ ξένος
door
διά, δι’ + gen.
door
διά, δι’ + acc.
wat; waarom
τί
wie (nom.mv.m/v.)
τίνες
waarom
διὰ τί
daarom
διὰ τοῦτο
waarvandaan
πόθεν
heiligdom; tempel
τὸ ἱερόν
nadat; omdat
ἐπειδή
daarna; vervolgens
ἔπειτα
niet
οὐ
nog
ἔτι
niet meer
οὐκέτι