Level 2
Level 1

Waħda, tnejn, tlieta


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beda jgħodd
he started to count
dwar il-logħob li se jilgħab l-għada
about the game that he will play the next day
friefet
butterflies
għaxra għoxrin tletin
ten twenty thirty
ħa nipprova
I will try
il-kotba
the books
il-kuluri
the colours
in-numri
the numbers
Jake beda jimmaġina għalqa kbira
Jake started to imagine a big field
Jake beda jipprova jaħseb
Jake started to try to think
Jake għajjat lil ommu
Jake called to his mother
Jake ma jkunx jista' jorqod
Jake isn't able to sleep
jibda jdur fis-sodda
he starts to toss and turn in bed
jilagħbu l-ballun
they play with the ball
kemm se jkun hemm nagħaġ
how many sheep there will be
kultant
sometimes
lejla minnhom
one evening
l-għalliema
the teacher (f)
l-ittri
the letters
ma nistax norqod
I can't sleep
ma' sħabu tal-iskola
with his schoolfriends
mimlija fjuri
full of flowers
oqgħod għodd in-nagħaġ u malajr torqod
keep counting the sheep and you will quickly go to sleep
qaltlu l-omm
his mother told him
u bdew isuqu r-rota
and they started to ride the bike
u jaħseb dwar il-lapsijiet
and he thinks about the pencils
u nagħaġ jieklu l-ħaxix
and sheep eat the grass
waħda tnejn tlieta
one two three
fl-aħħar Jake waqaf jgħodd
in the end Jake stopped counting
imma xorta waħda ħolom minn nagħaġ
but he still dreamt about sheep