Level 1 Level 3
Level 2

L'avventuri ta' Pietru l-Pirata


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bil-mappa
with the map
dawn il-pirati kienu tassew viċin
these pirates were really close
flimkien ma' sħabu l-oħra
together with his other friends
ħalli ħadd ma joħodulhom
so that nobody will take them
hawn żgur ħadd ma kien se jsibu
definitely nobody was going to find it here
hekk kif Kellin waqaf jiġbor il-kaxxa mimlija blalen tal-kanuni
as Kellin stopped to collect the box filled with cannon balls
ħelow tfal kif intom
hello children; how are you all?
huma ħbew it-teżor ġo għar imwarrab
they hid the treasure in a secluded cave
huma jfittxu t-teżori moħbija
they look for hidden treasure
huma riedu jaħbuh sewwa
they wanted to hide it well
issa li sabu t-teżor
now that they have found the treasure
iżda warajhom kellhom pirati oħra li riedu t-teżor
but they had other pirates after them who wanted the treasure
l-avventuri ta' Pietru l-Pirata
the adventures of Peter the Pirate
ma jixbgħu qatt
they never have enough
mal-pappagall tiegħu Pinu
with his parrot, Pinu
Nina kellha żewġ pappagalli li kien jisimhom Toni u Tina
Nina had two parrots who were called Tony and Tina
nispera li tinsabu tajbin
I hope you are all well
Pietru għaraf li l-pirata kaptan kien Kelin
Peter realised that the pirate captain was Kelin
Pietru l-Pirata jdur id-dinja
Peter the Pirate goes around the world
Pietru ltaqa' ma' Nina li kienet pirata wkoll
Peter met with Nina, who was also a pirate
Pietru malajr kien ser isib il-gżira fejn kien hemm it-teżor
Peter was quickly going to find the island where the treasure was
Pietru u Pinu waslu fuq il-gżira tat-teżor
Peter and Pinu arrived at the treasure island
Pietru u Pinu ħarbu jaħbu t-teżor
Peter and Pinu escaped to bury the treasure
Pietru u Pina ħarbu mill-gżira u marru jaħbu t-teżor
Peter and Pina escaped from the island and went to bury the treasure
Pietru u Pina komplew il-vjaġġ tagħhom anke billejl
Peter and Pina continued their journey, even at night
Pietru u Pinu ltaqgħu ma' Sara s-Sirena
Peter and Pinu met with Sara the mermaid
reġgħu marru jfittxu teżor ieħor
they went to look for another treasure again
sabiex Kelin jaħseb li tefgħu t-teżor għal isfel
so that Kelin thinks they threw the treasure overboard
Sara tathom il-mappa biex ikunu jistgħu jsibu t-teżor ta' Barba Ġanni
Sara gave them the map so they would be able to find the treasure of Bearded John
telqu mill-gżira kuntenti bit-teżor li sabu
they left the island happy with the treasure that they found
waddab kaxxa mimlija blalen tal-kanuni fil-baħar
he threw a box filled with cannon balls into the sea
wara vjaġġ twil
after a long journey
Xinu il-ħabib ta' Pinu
Xinu, Pinu's friend