Level 2 Level 4
Level 3

Luċjan il-qattus veġetarjan


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ajjut ajjut
help help
ara kemm hu sabiħ dan il-farfett
look at this beautiful butterfly
ara x'inhi ħelwa din il-fekruna
look at this cute tortoise
b'dan il-qattus
with this cat
beda jitħabat biex jipprova jinħall minnha
he started to struggle to try to get untied from it
bojod u vjola
white (pl) and purple
bonġu
hello
bonġu sieħbi
hello my friend
dan żgur ikun irid isir ħabib tiegħi
this one will surely want to become my friend
dejjem idur u jfittex ħalli jara ma' min se jaqbad
he always walks around and looks to see who he will bump into
dik dejjem bid-dar magħha
she always has her house with her
din żgur tkun tridni nsir ħabib tagħha
this one will be sure to want me to become her friend
farfett beża mill-qattus
a butterfly is afraid of a cat
għax Luċjan ma kienx bħalhom
because Luċjan was not like them
għax ma kienx jaf jgħum
because he didn't know how to swim
ġie qattus biex jikolni
a cat has come to eat me
ġiet ukoll il-fekruna
the tortoise came as well
grazzi talli salvajtni
thank you for saving me
ħa mmur sa ħdejh bil-mod il-mod
I will go up to him very slowly
ħadd ma jrid ikun ħabib tiegħi
nobody wants to be my friend
hawn żrinġ
here is a frog
hekk ħaseb Luċjan
that's what Luċjan thought
hemm hu l-farfett
there is the butterfly
hemm huma
there they are
hemm il-fekruna
there is the tortoise
huwa u miexi lura lejn id-dar
as he was walking back home
iħobb jiekol biss il-frott u l-ħaxix
he only liked to eat fruit and vegetables
il-farfett kien maqbud f'għanqbuta
the butterfly was caught in a spider's web
il-farfett tar
the butterfly flew away
il-fekruna daħlet tiġri fil-qoxra tagħha
the tortoise quickly withdrew into her shell
il-fekruna qabdet tgħajjat
the tortoise started to shout
il-fjuri sofor
the yellow flowers
il-lingwa sabiħa tagħna
our beautiful language
illum għandna ktieb
today we have a book
illum ġurnata sabiħa
today is a beautiful day
il-qattus veġetarjan
the vegetarian cat
il-qtates l-oħra kienu jieklu l-insetti u l-annimali ż-żgħar
the other cats used to eat insects and small animals
il-qtates l-oħra ma jilagħbux miegħu għax ma jiekolx laħam
the other cats don't play with him because he doesn't eat meat
il-qtates l-oħra ma kinux joqogħdu ma' Luċjan
the other cats didn't spend time with Luċjan
mqabbad ġewwa l-għanqbuta
caught up inside the spider's web
int mhux il-qattus li rajt l-ewwel
you are not the cat that I saw first
isfar u aħdar
yellow and green
is-sema blu
the sky is blue
itir minn fuq fjura għal oħra
he flies from one flower to another
iva jien veġetarjan
yes I'm a vegetarian
iż-żrinġ inħasad u qabeż qabża kbira lil hinn
the frog was startled and leapt away
kellu joqgħod attent ħafna
he had to be very careful
kif ħelsu, il-farfett dar lejn Luċjan u qallu ...
as he escaped, the butterfly turned to Luċjan and said to him ...
la l-farfett la l-fekruna la ż-żrinġ
neither the butterfly nor the tortoise nor the frog
l-annimali ħarġu fil-ġnien
the animals went out into the garden
Luċjan beda riesaq bil-mod lejn il-fekruna
Luċjan began to slowly approach the tortoise
Luċjan kompla miexi
Luċjan carried on walking
Luċjan ma kienx iħobb il-laħam
Luċjan didn't like meat
Luċjan ma setax imur wara ż-żrinġ
Luċjan couldn't go after the frog
Luċjan mar inkiss inkiss ħdejn tarf l-għadira
Luċjan tiptoed up to the edge of the pond
Luċjan reġa' ra lill-farfett
Luċjan saw the butterfly again
ma nistax niċaqlaq
I can't move
ra farfett vjola
he saw a purple butterfly
u poġġa bilqiegħda
and he sat down
u ra fekruna
and he saw a tortoise
uff xi dwejjaq
how disappointing