Level 3
Level 4

L-Għasfur li hemm fil-Wied


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
b'sidru aħmar
with a red breast
darba waħda għasfura riedet tagħmel il-bejta fuq is-siġra ta' Pizu
once a bird wanted to build a nest in Pizu's tree
darba waħda ġo wied ċkejken
once upon a time, in a small valley
ferħan jew mdejjaq
happy or sad
għasfura twajba riedet tgħinu
a kind bird wanted to help him
għax ma kienx jaqsam mal-oħrajn
because he didn't share with others
ġie raġel xwejjaħ
an old man came along
ħadd ma baqa' ħabib tiegħu
nobody stayed friends with him
hekk kif ra s-siġru mqaċċta
as soon as he saw his tree get cut down
imma darba waqt li kien qed itir biex isib l-ikel
but once, while he was flying to find food
imma għalxejn
but to no avail
imma ġurnata waħda
but one day
imma ħadd ma kien jersaq lejh
but nobody used to come near him
hemm huma
there they are
imma hu ma kellux ħbieb
but he didn't have any friends
imma x'ġara darba waħda
but one day something happened
inkella ma jkollniex ħbieb
otherwise we will have no friends
is-siġra riedha għalih biss
he wanted the tree for himself only
is-siġra ta' Pizu tqaċċtet ukoll
Pizu's tree was also cut down
jekk xi tfal jersqu qribu
if any children get near
jiekol xi dud jew ħniex li jsib
he eats any bugs or worms that he finds