Level 19 Level 21
Level 20

Module 4 Supplement (pronunciation)


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
di4 xia4 ren2 xing2 dao4
地下人行道
xian1
fang1 bian4
方便
ka1 fei1 ting1
咖啡厅
kai1 xue2
开学
li3 bian1
里边
jing1 guo4
经过
zui4 hao3
最好
xiao3 mai4 bu4
小卖部
guan4 tou5
罐头
chao2
jian4
zou3 dao4
走道
chu1 qu4
出去
zen3 me5 zou3
怎么走
zen3 me5 qu4
怎么去
bai3 huo4 gong1 si1
百货公司
bai3 huo4 shang1 dian4
百货商店
zhuan3
guai3
li3 tou5
里头
wai4 tou5
外头
qian2 tou5
前头
hou4 tou5
后头
shang4 tou5
上头
zuo3 mian4
左面
you4 mian4
右面
zuo3 bian1
左边
you4 bian1
右边
bei3 bian1
北边
nan2 bian1
南边
xi1 bian1
西边
dong1 bian1
东边
na3 bian1; na3 bian5
哪边
zhe4 bian1
这边
na4 bian1; na4 bian5
那边
zou3 lang2
走廊
ce4 suo3
厕所
can1 ting1
餐厅
fan4 ting1
饭厅
ji3 lou2
几楼
li3 fa4
理发
li3 fa3 de5 di4 fang5
理发的地方
er4 lou2
二楼
xia4 lou2
下楼
shang4 lou2
上楼
da4 men2
大门
men2 kou3
门口
dao4
duan4
hu2 tong4
胡同
long4
nong4
xiang4
tiao2
cuo4 le5
错了