Level 21 Level 23
Level 22

Buildings - VB2 (pronunciation)


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lv3 guan3
旅馆
qi4 che1 lv3 guan3
汽车旅馆
ting2 che1 chang3
停车场
jia1 you2 zhan4
加油站
shi4 chang3
市场
chao1 ji2 shi4 chang3
超级市场
ban4 gong1 lou2
办公楼
gong1 chang3
工厂
chang3 fang2
厂房
chang2 tu2 qi4 che1 zhan4
长途汽车站
you2 ju2
邮局
xiao1 fang2 dui4
消防队
jing3 cha2 ju2
警察局
gong1 an1 ju2
公安局
yi1 yuan4
医院
jiu3 ba1
酒吧
zi4 zhu4 can1 ting1
自助餐厅
ti3 yu4 chang3
体育场
da4 li3 tang2
大礼堂
zhan3 lan3 guan3
展览馆
bo2 wu4 guan3
博物馆
ti3 yu4 guan3
体育馆
gong1 yu4 lou2
公寓楼
zhu4 zhai2
住宅
ping2 fang2
平房
bie2 shu4
别墅
hua1 yuan2
花园
hua1 yuan2 yang2 fang2
花园洋房
si4 he2 yuan4
四合院
mo2 tian1 lou2
摩天楼
tu2 shu1 guan3
图书馆
ju4 chang3
剧场
miao4
jiao4 tang2
教堂
qing1 zhen1 si4
清真寺
ji1 guan1
机关
fa3 yuan4
法院
jian1 yu4
监狱
su4 she4
宿舍
Nong2 chang3
农场
mu4 chang3
牧场
ting2 zi5
亭子
bao3 ta3
宝塔
tian1 wen2 tai2
天文台
ji4 nian4 tang2
纪念堂
gong1 dian4
宫殿
cheng2 bao3
城堡
dian4 shi4 tai2
电视台