Level 2
Level 1

Oxford Word Skills 1


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to gist
ağlamaq
to recognize
tanımaq
to go through
keçmək
to identify
müəyyənləşdirmək
to guess
təxmin etmək
to keep a record (to make a note)
qeyd etmək
construction
Tikinti
repetition
təkrarlama
to pronounce
tələffüz etmək
to revise
nəzərdən keçirmək
motivated
əsaslandırılmış
enthusiastic
həvəsli
after a while
bir müddət sonra
to express
ifadə etmək
to improve
təkmilləşdirmək
effectively
səmərəli
obvious
aşkar
encouraging
həvəsləndirici
accurately
dəqiqliklə
to be aware
xəbərdar olmaq
frustrating
sinir bozucu