Level 3 Level 5
Level 4

The verbs (Fel)


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
help
kömək etmək, yardımçı olmaq
take off
Soyunmaq
continue
davam etmək
receive
qəbul etmək, idxal etmək, almaq
begin
başlamaq
stop
qurtarmaq, birimək, dayandırmaq
allow
icazə vermək
take part in
iştirak etmək
come back
geri qaytarmaq
ring up
zəng etmək
like
xoşlamaq, zövq almaq, sevmək, vurğun olmaq
agree
razilaşmaq, razı olmaq
come up
yaxınlaşmaq
take care of
qayğısına qalmaq
look like
oxşamaq
mend
təmir etmək
miss
darıxmaq
meet
rast gəlmək
object
etiraz etmək
plan
planlaşdırmaq
refuse
rədd etmək, imtina etmək
be beatiful
gözəl olmaq, gözəl görünmək
tremble
titrəmək
wave
dalğalanmaq
worry
narahat olmaq və ya etmək
be cross
hirslənmək
plunder
məhv etmək
investigate
araşdırmaq
decide
qərara gəlmək
suggest
təklif etmək, tövsiyə etmək
happen
baş vermək,
be away
xaricdə olmaq
notice
görmək, gözə sataşmaq
give back
geri qaytarmaq