Level 4 Level 6
Level 5

Manual own expression and words 1


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
formal
rəsmi
casual
Gündəlik
grow up
Böyümək, inkişaf etmək
quarrel
dalaşmaq
bride
Gəlin (toy edən gəlin)
groom
Bəy (toy edən bəy)
niece
Qardaşqızı bacıqızı
nephew
qardaşoğlu, bacıoğlu
siblings
bacı-qardaş
couple
cütük
complain
şikyət etmək
stuck
ilişib qalmaq
accident
qəza(maşın ilə)
crash
qəza(təyyarə ilə)
close
yaxın
vacation
məzuniyyət
water reservoir
su anbarı
mosquito
ağcaqanad
straight
düz (yol)
imagine
təsəvvür etmək
perhaps
bəlkə, ola bilsin ki
seasoning
ədviyyat
insist on
israr etmək
candy
konfet
greedy
acgöz, xəsis
pickle
turşu, tutma
take a nap
mürgüləmək