Level 2
Level 1

Food And Famine


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cultivation
боловсруулалт, хөрс боловсруулалт
irrigation
усжуулалт, усалгаа
precipitation
хур тунадас, тунадас
famine
өлсгөлөн
catastrophic
сүйрлийн аюултай, гамшигт
abandon
орхих, хаях
adversely
эсрэг тэсрэг, байр суурьтай
anticipate
сэрэмжлэх, урьдчилан мэдэх
aggregate
нэгтгэх, нэг бүхэл болгох
fertilize
бордох, сайжруулах
intensify
нэмэгдүүлэх, хүчтэй болгох
obtain
олж авах
photosynthesis
фото нэгдэл
collide
мөргөлдөх
eruption
гэнэт дэлбэрэх, буцлах, дайрч орох
flood
үер, түрэлт
impact
нөлөө, нөлөөлөл
persevere
цөхрөлтгүй оролдох, шаргуу
plunge
шумбах, умбах
unleash
чөлөөлөх, сул тавих