Level 12 Level 14
Level 13

Justice


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accuse
буруутгах, буруушаах
evidence
нотлох баримт, баримт
guilty
буруутай, буруу хэрэг үйлдсэн
allegedly
баталснаар, баталж байгаагаар
civil
иргэнхий
convict
яллах
offense
зөрчил
suspect
сэжигтэн
verdict
шүүхийн тогтоол, шүүгчийн шийдвэр
peer
эрх тэгш байдал, адил тэнцүү хүн
witness
гэрч болох
condemn
яллах, зэмлэх
apprehend
баривчлах, саатуулах
ascertain
учрыг олох, хужрыг тунгаах
inquiry
шинжилгээ, мөрдөн байцаах
bureaucratic
хүнд сурталтай
implicate
орооцолдуулах, татан оролцуулах
intrusively
халдлагаар
seize
булаан эзлэх, баривчлах
surveillance
ажиглалт, хяналт